Záverečné vystúpenie z tanečného krúžku

Tanečný krúžok v MŠ Ladce funguje už niekoľko rokov. Cieľom krúžku je vzbudiť u detí chuť tancovať, zabaviť sa, a tak si vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu a hudbe. V krátkych tanečných choreografiách sa prelínajú ľudové i modernejšie tanečné prvky. Svoje tanečné umenie potom predvedú svojim rodičom v záverečnom vystúpení na konci školského roka. Odmenou im je potlesk rodičov, poďakovanie a milý darček za ich šikovnosť.

 

 

Text: Monika Fusková

Foto: Alena Hudáková, Ing. Katarína Kalusová