Rekonštrukcia pieskoviska v MŠ

POĎAKOVANIE!

 

Touto cestou ďakujeme tatinovi Ninky Koyšovej z 5. triedy za zhotovenie, namaľovanie a namontovanie nových drevených častí na pieskoviskách v našej MŠ. Taktiež ďakujem pánovi Chovancovi za sponzorské poskytnutie drevených dosiek.

Dali sme zhotoviť plachty na zakrytie pieskovísk, ktoré v horúcom počasí poslúžia aj ako tienidlá.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: výber fotiek zo stránky MŠ Ladce