Mikuláš v MŠ Ladce

 

Všetci sme sa v škôlke tešili na to, či aj tento rok ku nám príde Mikuláš. A prišiel - veď v našej MŠ sú dobré detičky, dobré pani učiteľky, dobré tety kuchárky a dobré tety upratovačky. Preto nás 6. decembra našiel hneď a poctil návštevou. Prišiel aj s anjelikom a samozrejme aj s čertom, ktorý odišiel od nás s prázdnym vrecom. Veď koho by aj vzal, keď máme len dobré
deti, ktoré dostali od Mikuláša za poslúchanie aj balíčky.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková