Deti z MŠ Ladce v knižnici

 

V rámci mesiaca knihy sme s deťmi navštívili Obecnú knižnicu v Ladcoch. Spolu so svojimi učiteľkami sa deti dozvedeli ako sa môžu stať čitateľmi, aké sú pre nich vhodné knihy a ako sa s knihou zaobchádza. Najviac sa deťom páčili knihy o zvieratkách a rozprávky, ale niektoré deti zaujali aj náučné knihy, hlavne tie o vesmíre. Touto cestou ďakujeme pracovníčke knižnice pani Bc. Rudolfíne Rieckej za jej pútavé rozprávanie o knižkách a za ochotu odpovedať deťom na ich nespočetné množstvo otázok.

 

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce