Návšteva chovateľov zo ZO SZCH Beluša a ich zvieratká