Krúžky a záujmové činnosti v MŠ

 

  • Krúžková činnosť sa v materskej škole realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí v MŠ. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti zodpovedá lektor, ktorý začiatkom školského roka predloží riaditeľke na schválenie plán činnosti.
  • Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá lektor od chvíle, kedy si dieťa prevezme od učiteľky alebo od zákonného zástupcu.

 

 

Typ krúžku: Vedúci krúžku: Termín:
Tanečný krúžok Mgr. M. Fusková Streda
Výtvarný krúžok Mgr. M. Juríčková (ĽŠU Košeca) Utorok
Cukrársky krúžok Karina Želiarová Štvrtok
Krúžok anglického jazyka  Ing. Ľ. Kováčiková Pondelok
Hasičský krúžok  Terézia Čuríková Pondelok

     

 

Iné aktivity:

Plavecký výcvik - organizuje sa každoročne pre najstaršie deti v jarnom období, informácie budú včas zverejnené na nástenkách.

Škola v prírode - Lazy pod Makytou, Chata Čertov - organizuje sa pre najstaršie deti, informácie budú včas zverejnené na

nástenkách.

Akcie podľa ročného plánu školy - informácie sú zverejňované na nástenkách a na FB stránke MŠ.