Krúžky a záujmové činnosti v MŠ

 

  • Krúžková činnosť sa v materskej škole realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí v MŠ. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti zodpovedá lektor, ktorý začiatkom školského roka predloží riaditeľke na schválenie plán činnosti.
  • Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá lektor od chvíle, kedy si dieťa prevezme od učiteľky alebo od zákonného zástupcu.

 

 

Typ krúžku: Vedúci krúžku: Termín:
Tanečný krúžok Mgr. M. Fusková Streda
Výtvarný krúžok Mgr. M. Juríčková (ĽŠU Košeca) Utorok
Cukrársky krúžok Karina Želiarová Štvrtok
Krúžok anglického jazyka  Ing. Ľ. Kováčiková Pondelok

     

 

Iné aktivity:

Plavecký výcvik - organizuje sa každoročne pre najstaršie deti v jarnom období, informácie budú včas zverejnené na nástenkách.

Škola v prírode - Lazy pod Makytou, Chata Čertov - organizuje sa pre najstaršie deti, informácie budú včas zverejnené na

nástenkách.

Akcie podľa ročného plánu školy - informácie sú zverejňované na nástenkách a na FB stránke MŠ.