Lesná pedagogika v MŠ Ladce

 

LESY SR pripravili 30. apríla 2018 pre naše deti veľmi zaujímavú akciu s názvom Lesná pedagogika. Lesná pedagogika je environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese a na objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov. Aktivity lesnej pedagogiky prebiehajú najčastejšie v prírode. Prírodou nám bol v tomto prípade náš školský dvor. Lesná pedagogika je založená na zmyslovom vnímaní prírody formou zážitkového učenia – hier rozvíjajúcich všetky zložky osobnosti človeka. A to sa v tento deň určite podarilo! Ďakujeme za spríjemnenie dňa a veľa nových poznatkov. Veríme, že spoznávanie lesa a prírody bude pre naše deti prínosné.

 

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková, Richard Štefún