Mikuláš v MŠ Ladce

 

Mikuláš neobišiel ani našu škôlku a 6. decembra 2017 k nám zavítal aj s čertom a s anjelikom. V očiach detí sme videli radosť, v niektorých aj maličký strach z čerta. Ten bol ale prekonaný a tak sme všetci spolu strávili pekné chvíle a mohli sa tešiť z balíčkov. A ako poďakovanie Mikulášovi za návštevu zazneli z detských ústočiek pekné básničky a pesničky.

 

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková