Spoločný športový deň MŠ a ZŠ Ladce

 

Základná škola v Ladcoch pripravila 7. mája 2018 pre naše deti veľmi vydarenú akciu – športové dopoludnie. Zúčastnil sa ho kolektív zo 4. a 5. triedy MŠ Ladce a konalo sa v telocvični a na dvore základnej školy. Akcia bola výsledkom dobrej vzájomnej spolupráce oboch škôl a predškoláci sa v nej mali oboznámiť s telocvičňou, so športom a trošku sa osmeliť pri spoznávaní starších kamarátov, ktorí budú možno raz ich väčšími spolužiakmi. Športové dopoludnie sa deťom páčilo, aktívne sa zapájali a mali z neho radosť. Ďakujeme riaditeľke ZŠ Mgr. Bronislave Majtánovej a tiež pani telocvikárke za prípravu a snahu a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

 

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce