Materská škola opäť otvorená

Od 1. 6. 2020 bude Materská škola v Ladcoch otvorená s dôrazom na dodržiavanie hygienických a bezpečnostných opatrení.

 

Prevádzka materskej školy do konca školského roku 2019/2020 bude od 6,00 do 15,30 hod. a bude dodržiavaný denný režim podľa ŠKOLSKÉHO PORIADKU, v závislostí od poveternostných podmienok, kedy sa bude prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizovať v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.

 

V záujme organizačného zabezpečenie je potrebné, aby rodičia prihlásili svoje dieťa, že bude navštevovať MŠ.  Môžu tak urobiť na Facebooku v uzavretej skupine MŠ Ladce, alebo zaslať email na: msladce01863@gmail.com.