Svetový deň mlieka v školách 2022

Do našej materskej školy dnes zablúdila kravička a bola smutná, že ju nemá kto podojiť. Tety kuchárky zase volali, že nemajú mlieko na varenie. Našťastie ale, pani učiteľka Zuzka bola taká šikovná , že našu kravičku raz dva podojila. A deti potom mliečnou štafetou dopravili mliečko do kuchyne.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce