Výbor ZRŠ pri MŠ v Ladcoch

 

Predseda: Ing. Jana Hučková
Podpredseda: Mgr. Dominika Ľachká
Pokladník: Alena Janíková
Členovia:

PharmDr. Daniela Kawuloková

Ing. Martina Stachová

Martina Mrážiková

Ing. Katarína Kalusová

 

 

Zápisnice z rodičovských združení:

Súbory na stiahnutie