Návšteva knižnice v Ladcoch

V mesiaci marec 2022 navštívili predškoláci z MŠ Ladce obecnú knižnicu pri príležitosti "MAREC MESIAC KNIHY".  Zoznámila som deti s priestorom knižnice a ukázala im oddelenie pre deti. Vysvetlila som postup pri požičiavaní kníh, správne zaobchádzanie s knihami a pozvala som ich na ďalšiu návštevu, prípadne zápis do knižnice spolu s rodičmi. Deti si mohli vybrať knižku, ktorá sa im páči a prelistovať si ju.  Pozreli si taktiež najväčšiu, najmenšiu, najľahšiu aj najťažšiu knihu, ktorú máme v obecnej knižnici. 

 

Deti odišli spokojné a verím, že si vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti. Zaslúžili si aj sladkú odmenu, pretože pri návšteve knižnice boli naozaj vzorné. 

 

 

 

Text: Bc. Rudolfína Riecka

Foto: výber fotiek zo stránky MŠ Ladce