Posedenie v MŠ s bývalými pracovníčkami

 

Dňa 24. 10. 2018 sa uskutočnilo posedenie pri príležitosti mesiaca október - mesiaca úcty k starším. S bývalými pracovníčkami sme si zaspomínali a pripomenuli históriu MŠ. Poďakovanie patri celému kolektívu za zorganizovanie peknej akcie a taktiež deťom 4. triedy za milé vystúpenie.

 

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková