Deň učiteľov v MŠ Ladce 2022

Od roku 1955 si Slovensko prisvojilo milú tradíciu, ktorou je oslava Dňa učiteľov. Pripomíname si tým výročie Jána Amosa Komenského, učiteľa národov a jednu z významných osobností pedagogiky. V rámci oslavy tohto dňa zavítal do materskej školy starosta obce Ing. Jaroslav Koyš. Malým darčekom a kvietkom si uctil prácu pani učiteliek a všetkým poprial pevné zdravie, mnoho každodenných radostí, veľa osobných a pracovných úspechov.

 

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková