Lúčenie s predškolákmi

Posledný deň školského roku 2021/2022 patril našim predškolákom, ktorí sa lúčili s materskou školou. Spolu s pani učiteľkami si pripravili pre rodičov i deti pekný program. Súčasťou pripraveného programu našich predškolákov boli básničky, pesničky a tanečné vystúpenie, ktoré potešilo najmä rodičov. Každý predškolák dostal osvedčenie a malú pozornosť. Na záver si všetci predškoláci pochutili na torte a koláčikoch.

 

Všetci želáme našim prvákom hlavne to, aby sa im v škole darilo, aby do nej radi chodili a nosili z nej samé jednotky.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: výber fotiek zo stránky MŠ Ladce