Denný režim detí v MŠ

 

Prevádzka MŠ:

Pondelok - Piatok: 06:00 - 16:00 hod.

Konzultačné hodiny riaditeľka MŠ: Pondelok - Piatok: 10:00 - 12:00 hod.

 

 

  • V čase od 06:00 hod. do 07:00 hod. a od 15:30 do 16:00 hod. sa deti schádzajú v pavilóne A na prízemí.

 

 

 

ČAS

ČINNOSTI

06:00 - 07:00

Schádzanie detí v pavilóne „A“ - prízemie

07:00 - 08:00

Hry a hrové činnosti detí

08:00 - 08:15

Osobná hygiena pred stolovaním, raňajky

08:15 - 10:00

Hry a hrové činnosti detí, ranný kruh (spoločné diskutovanie), zdravotné cvičenia, edukačné aktivity

10:00 - 11:25

Hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku

11:25 - 11:30

Hygiena pred obedom

11:30 - 12:00

Obed

12:00 - 12:15

Osobná hygiena (čistenie zubov), príprava na odpočinok

12:15 - 14:00

Odpočinok na ležadlách, pohybové a relaxačné cvičenia

14:00 - 14:30

Hygiena, prezliekanie, olovrant

14:30 - 16:00

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, hry a hrové činnosti, pobyt vonku, koniec prevádzky MŠ