Školská jedáleň

 

Nakoľko nemáme spoločnú jedáleň, stravu deťom podávajú kuchárky v triedach. Deti vedieme k správnym stravovacím návykom, kultúre stolovania. Jedálny lístok je týždenne menený a zverejnený pri vstupných priestoroch MŠ.

 

 

Viac o stravovaní detí v MŠ tu