Zamestnanci MŠ Ladce

 

Pedagogickí zamestnanci:

 

1. trieda: Alena Kukučková, Alena Janíková

2. trieda: Táňa Kukuliašová, Mgr. Gabriela Zahradníková

3. trieda: Anna Grmanová, Mgr. Ivana Molnárová

4. trieda: Alena Hudáková, Karin Štefúnová

5. trieda: Andrea Kotrasová, Alena Svádová

Riaditeľka MŠ: Alena Hudáková

 

Prevádzkoví zamestnanci:

 

Renata Mikušková - vedúca ŠJ

Emília Martišová - hlavná kuchárka

Alena Hriadelová - kuchárka

Alena Zajacová - upratovačka

Zuzana Čuríková - upratovačka

Dana Markušová - školníčka