Zamestnanci MŠ Ladce

 

Pedagogickí zamestnanci:

 

1. trieda: Mgr. Lenka Pechová, Bc. Zuzana Bednárová

2. trieda: Alena Janíková, Mgr. Gabriela Zahradníková

3. trieda: Anna Grmanová, Táňa Kukuliašová

4. trieda: Alena Hudáková, Karin Štefúnová

5. trieda: Andrea Kotrasová, Mgr. Ivana Molnárová

 

Asistent učiteľa ( 5. trieda): Natália Justhová

 

Riaditeľka MŠ: Alena Hudáková

 

Prevádzkoví zamestnanci:

 

Renata Mikušková - vedúca ŠJ

Alena Hriadelová - hlavná kuchárka

Michaela Martináková - kuchárka

Jana Košíková - kuchárka

Alena Zajacová - upratovačka ( zastupuje Iveta Dvorská)

Zuzana Čuríková - upratovačka

Dana Markušová - školníčka