Zamestnanci MŠ Ladce

 

Pedagogickí zamestnanci:

 

1. trieda: Mgr. Lenka Pechová, Alena Svádová

2. trieda: Alena Janíková, Mgr. Gabriela Zahradníková

3. trieda: Andrea Kotrasová, Mgr. Ivana Molnárová

4. trieda: Alena Hudáková, Karin Štefúnová

5. trieda: Anna Grmanová, Táňa Kukuliašová

 

Riaditeľka MŠ: Alena Hudáková

 

Prevádzkoví zamestnanci:

 

Renata Mikušková - vedúca ŠJ

Emília Martišová - hlavná kuchárka

Alena Hriadelová - kuchárka

Michaela Martináková - kuchárka

Alena Zajacová - upratovačka

Zuzana Čuríková - upratovačka

Dana Markušová - školníčka