Organizácia detí a tried v MŠ

 

  • MŠ je postavená ako dvojpodlažná budova, má 3 bloky prepojené pergolou. Každý blok má na prízemí aj na poschodí samostatnú herňu a priestor na oddych detí oddelený od herne zvislými žaluziami.
  • V bloku „B“ (bývalé jasle) sa na poschodí nachádza materské centrum „Mimčo“. Prízemie bloku „B“ je v súčasnosti nepoužívané. V budúcnosti sa plánuje v týchto priestoroch zriadenie športovej miestnosti pre deti.

 

 

 

Organizácia tried a vekové zloženie detí:
trieda: pavilón A – prízemie 2,5 - 3 r. deti
trieda: pavilón A – poschodie 4 – 5 r. deti
trieda: pavilón B – prízemie 4 – 6 r. deti
trieda: pavilón C – prízemie 3 – 4 r. deti
trieda: pavilón C – poschodie 5 – 6 r. deti

 

 

 

kapacita miestností – blok „A“ prízemie:
herňa: 10,5 m x 6,25 m – kapacita 21 detí
miestnosť na oddych: 6 m x 6,25 m
kapacita miestnosti - blok „A“ poschodie:
herňa: 10 m x 6,25 m – kapacita 21 detí
miestnosť na oddych: 6 m x 6,25 m
kapacita miestností – blok „B" prízemie:
herňa: 10,5m x 6,25 – kapacita 21 detí
miestnosť na oddych: 6m x 6,25 m
kapacita miestností blok „C“ prízemie:
herňa: 10,5 m x 6,25 m – kapacita 21 detí
miestnosť na oddych: 6 m x 6,25 m
kapacita miestností blok „C“ poschodie:
herňa: 10,5 m x 6,25 m – kapacita 21 detí
miestnosť na oddych: 6 m x 6,25 m

 

 

 

  • V prevádzke máme 5 tried. Deti sú v triedach zaradené podľa veku a na jednej triede je vytvorená heterogénna trieda od 4 do 6 rokov.
  • Každé poschodie v MŠ má samostatnú herňu, miestnosť pre oddych, šatňu, umyváreň a samostatné WC. V miestnosti na oddych sú ležadlá rozložené stabilne, skladajú sa na konci týždňa. Šatne sú vybavené lavičkami a skrinkou pre každé dieťa.

  • Herne sú vybavené školským nábytkom, zohľadňujúcim vek detí. V štyroch umyvárňach sa nachádzajú 4 umývadlá, oddelené 4 detské WC a na jednej umyvárni sa nachádzajú 4 umývadlá, oddelené 3 detské WC.
  • Pohybové aktivity s deťmi uskutočňujeme denne vo vyvetraných herniach a pri pobyte vonku.