Poďakovanie - firma STRABAG

 

 

Touto cestou ďakujeme za sponzorský dar firme STRABAG, ktorý nám pomôže prerobiť telocvičnu (bývalú kočíkáreň) v MŠ Ladce a získať tak priestor pre športové aktivity našich detí.